ПРЕДСРОЧНИ

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 1997

ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА

Скъпи сънародници,

България днес изживява най-тежката в историята си финансово-икономическа, социална и обществено- политическа криза. За четири години управление (Любен Беров и Жан Виденов) БСП доведе родината ни до невиждана разруха. Икономическият спад достигна 20 на сто, а безработните в България днес са над 500 хиляди. Външният ни дълг отново е на равнището от 1990 г., въпреки че част от него вече ни беше опростен. Вътрешният дълг надмина 2700 млрд. лева, а за тези две години националната ни валута се обезцени 60 пъти. Две поредни години държавната хазна остана празна поради престъпното поведение на правителството на БСП. Вследствие на некадърност и защита на лични и групови интереси то не успя да събере дори 25 % от реалните данъци, мита, акцизи и други държавни вземания. По този начин шепа хора натрупаха огромни незаконни богатства, а българският народ беше оставен да тъне в мизерия. Армията остана гладна и зле оборудвана. Болниците спряха да приемат хора поради недостиг на медикаменти и животоспасяващи лекарства. Затворени бяха десетки училища, 90 на сто от българите се оказаха под прага на жизнения минимум за оцеляване. Престъпни групировки, близки до БСП, изнесоха житото на България и обрекоха на глад целия народ. Изнесоха пари и ценности. Опитаха се да изнесат и държавния резерв на страната. Пирамиди и корумпирани банкери - бивши партийни функционери и хора от тайните служби на БКП , завлякоха близо 70 на сто от влоговете на граждани, фирми, общини и държавни институции. Убийства, грабежи , корупция и рекет заляха страната. Организираната престъпност се опита да измести държавните институции. За две години управление на БСП всеки от нас обедня повече от 10 пъти. Стотици хиляди хора нямат вече пари да се нахранят дори един път на ден. Няколко стотин хиляди отчаяни българи, предимно млади хора, напуснаха страната. Цялата отговорност за днешната трагедия носи БСП. Виновниците за катастрофата трябва да бъдат най-строго наказани , а България незабавно да тръгне по съвсем друг път - строго спазване на законите, борба срещу корупцията и престъпността, социално пазарно стопанство и зачитане на човешките права.

Обединените демократични сили ще поведат България към истински промени, към ред и сигурност, към по-добро и по-богато бъдеще. Ние можем! Да не повтаряме грешката от 1994 година. Заедно отстранихме БСП от власт, заедно да изградим нова България - така, както си обещахме!

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ОДС

ДА СПАСИМ БЪЛГАРИЯ

Ще превърнем България в свободна, демократична и правова държава.

ОДС ще управляват България заедно с всички граждани, които поставят националните над партийните и своите лични интереси. Ще управляваме отговорно, открито и честно. Ще освободим държавата от несвойствени за нея функции, най-вече в стопанската сфера. На частния сектор - свобода, на държавния - контрол! Ще започнем разграждане на социалистическата система на свръхрегулиране и ще дадем възможност държавата да се занимава с най-важните проблеми и задачи:

Защита на социалния мир и свободата на гражданите

Ще обявим война на организираната престъпност. Няма да допуснем престъпни групировки да изместят държавните институции. Тези институции ще бъдат прочистени от корумпирани чиновници. Ще поискаме доказване на произхода на имуществата и доходите, както и съд за тези, които ограбиха държавата. Ще защитим хората от самозвани "застрахователи" и от безчинствата на престъпниците. Защита на основните конституционни права на гражданите и предотвратяване злоупотребите с власт Ще настояваме за ефикасна защита на конституционните права на гражданите. В тази насока ще предложим нови законопроекти. Ще гарантираме законите да бъдат спазвани и прилагани еднакво за всички. Злоупотребите с власт ще наказваме безкомпромисно. Ние сме за отмяна на всички репресивни закони и присъдите по тях - справедливост за жертвите на комунизма. Ще предложим България да участва в изграждането на Мемориал на комунистическия холохост - Вашингтон 1999 г.

Защита на гражданите от външни заплахи, осигуряване на мира и националната сигурност

ОДС виждат гаранциите на сигурността и просперитета на България в пълноправното ни членство в Европейския съюз и НАТО и ще работи за по-бързото осъществяване на тези цели. Наред с това ще укрепваме и разширяваме отношенията си със съседните балкански държави и с Русия. Ще гарантираме вътрешния мир и ще наказваме с цялата сила на закона опитите за подклаждане на религиозни и етнически конфликти. Защита на социално слабите и нетрудоспособните граждани Предлагаме коренно различна социална политика в сравнение с досегашната. Тя се основава на задължението за осигуряване, на стабилни социалноосигурителни фондове, на солидарността между поколенията и справедливостта при подпомагането. Децата, пенсионерите, инвалидите, болните и безработните имат своето право на достойно съществуване. За тях държавата със своята политика ще полага особени грижи.

Опазване естествените условия за живот както за нас, така и за идните поколения

Ще създадем условия за развитие на гражданското общество и ще гарантира свободата на изява и многообразието на обществените и политическите формации. Ще защитаваме националните интереси и пълната независимост на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Ще създадем условия за икономическо развитие и по-добър живот на гражданите на България. Ще преструктурираме икономиката, ще насърчаваме инвестициите, дребния и средния частен бизнес и ще гарантираме прилагането на пазарните принципи.

Публичност на парламентарната дейност

Ще издигнем авторитета на Народното събрание - най-публичната институция в страната, чрез: - явно и поименно гласуване при избор на правителство и гласуване на вот на доверие или недоверие; - явно и поименно гласуване при проверка на кворум в Народното събрание; - ефективни парламентарни процедури, осигуряващи ритмична работа в Народното събрание. Изграждане на социална пазарна икономика

Край на имитацията на реформи

Последните четири години бяха само имитация на реформи. Нашата икономическа политика ще се основава на частната собственост и предприемаческа инициатива, на конкуренцията, на личната отговорност, на социалната справедливост и на опазването на околната среда.

Приоритет на частната собственост

Частната собственост е най-важният фактор за по-нататъшното развитие на нашата икономика. Бързо и без колебание още тази година ще върнем земята на нейните собственици и ще завършим процеса на реституция. Със закон ще върнем горите на техните собственици.

Решителна приватизация

Веднага след изборите ще предложим за приватизация по-голямата част от фирмите с държавно участие. Приватизацията ще бъде бърза, честна и открита. Ще действаме безкомпромисно срещу каквато и да било съпротива в тази насока от страна на стопански ръководители и други заинтересовани от сегашното положение среди. От друга страна, ще преразгледаме и при доказани закононарушения ще отменим приватизационни сделки, реализирани от "приятелски кръгове и застрахователи".

Контрол върху държавните предприятия и строг надзор върху предприятията на дотации и субсидии

Фирмите и предприятията, които все пак ще останат държавни, ще управляваме така, че да не допуснем по-нататъшното им разграбване. Ще упражним строг контрол върху управлението, стопанисването и разпореждането им. Продължителните дотации и субсидии пречат на структурната реформа, на конкуренцията и парализират пазара. Освен че се плащат от всички нас, те не насърчават икономиите и развитието. Ще ги ограничим в рамките на бюджетните възможности. Губещите фирми, които няма да могат да бъдат приватизирани, ще бъдат закрити.

Данъчна реформа и фискална политика

Данъците и таксите няма да спъват частната инициатива и развитието на икономиката както при управлението на БСП. В перспектива ще намалим данъка добавена стойност и данъка върху печалбата. За сметка на това ще въведем по-широка данъчна основа и по-малко данъчни изключения.Така ще опростим данъчната система и ще постигнем по-голяма данъчна справедливост.

Строга данъчна дисциплина

Поставяме си за цел да повишим решително събираемостта на държавните вземания, за да можем да изпълним социалните задачи на държавата - разходи за здравеопазване, образование, полиция, армия, социална политика. Ще търсим най-строга отговорност от тези, които не плащат данъци, мита, такси и акцизи. Те трупат огромни богаства на гърба на целия български народ. Ще настояваме следствието и прокуратурата да разследват уличени в съучастие и корупция данъчни и митнически служители. Ще настояваме и за конфискация на тяхното имущество или на имущество, прехвърлено от тях на трети лица.

Парична политика

Паричната стабилност ще бъде гарантирана с въвеждане на Валутен борд с общо съгласие на политическите сили. Без него са немислими както доверието в лева, така и към нашата страна. Паричното оздравяване ще гарантира ефективен икономически растеж. Нашата цел е след четиригодишно управление да намалим средната годишна инфлация до 10 на сто и да установим непрекъснато и стабилно качествено развитие на българската икономика.

Българската народна банка

Ще върнем независимостта на Българската народна банка и ще упражняваме стриктен парламентарен контрол върху нейната дейност. Така ще гарантираме стабилността на националната валута и на банковата система като цяло. Ще въведем строг финасов ред, при който БНБ няма да може да кредитира държавния дефицит и да рефинансира без обезпечение търговските банки. Ще иустановим строг, неподкупен и компетентен банков надзор.

Оздравяване и приватизация на банките

Несъстоятелните търговски банки ще бъдат закрити. Ще реформираме изцяло банковата система чрез рекапитализация, решаване проблемите с ликвидността и продажба на чуждестранни инвеститори. Ще насърчим големи чужди търговски банки с доказано доверие в света да инвестират в наши банки. Само така ще върнем доверието в банките.

Компенсиране на влоговете

Ще настояваме за компенсиране на парите, вложени в банки, обявени във фалит. Това не бива да става както досега за сметка на данъкоплатците, а както е в цивилизованите страни - от банков застрахователен институт.

Наказание на виновните за финансовия грабеж

Ще подпомогнем най-категорично следствието и прокуратурата да издирят виновните за разграбването на спестяванията на гражданите и фирмите, за фалитите и разрушаването на българската банкова система. Ще преследваме всички фараони, банкери и кредитни милионери, ограбили държавата, общините, фирмите и гражданите. В тази насока ще подпомагаме най-енергично и ще търсим съдействие от полицията, следствието, прокуратурата, съда. Ще се обърнем за помощ към други държави и специални международни институции. Ще търсим отговорност от ръководствата на финансовите институции, довели до разпадането на банковата система и ограбването на спестяванията на гражданите. Ще създадем законодателство, според което при ускорена процедура ще бъде конфискувано незаконно придобитото от тях имущество. Поставяме като най-важна задача пред страната да възвърнем доверието на международните финансови институции, на инвестиционните банки и крайните инвеститори към България.

Управление на външния дълг

Външният ни дълг е най-тежкото наследство за нашата страна. Тази и следващите няколко години ние ще изплащами средно по 1 млрд. долара годишно. Въпреки трудностите ще обслужваме коректно редуцирания и разсрочен външен дълг. Без това ни чака нова, още по-тежка изолация. Ще създадем специално ведомство по външния и вътрешния дълг. За да успеем с плащанията си, трябва категорично да си върнем кредитите от нашите длъжници, които са повече от 2 млрд. щатски долара. Ще стимулираме износа, ще привличаме чужди инвестиции и ще си възстановим доверието на международните финансови пазари.

Чуждестранните инвестиции - стратегическа цел

Чуждите инвеститори имат решаващо значение за икономическото развитие на България. С тях ще извършим бързо и успешно приватизацията и структурната реформа, ще съживим икономиката, ще увеличим експорта и ще повишим реалните доходи на хората. За да привлечем чуждестранни инвеститори, ще създадем финансова стабилност, благоприятна стопанска и нормативна среда и здравословна и честна конкуренция на пазара. Ще гарантираме подходящи данъчни облекчения за чуждите инвестиции и пълна защита от неправомерни действия на корумпираната бюрокрация. Ще създадем търпеливо и последователно привлекателен образ на България за чуждестранните инвеститори.

Енергетиката

Тъй като сме бедна на суровини и енергоносители страна, ще стимулираме ефективното и пестеливото им изразходване в индустрията, транспорта и домакинствата. Ще упражняваме строг контрол върху събирането на задълженията към енергетиката и ще рационализираме структурата на отрасъла с оглед на максимално съкращаване на разходите. Цените на електроенергията и на горивата ще се определят от цените на световния пазар, същевременно ще се стремим да постигаме поносимия баланс между тези цени и доходите на населението. Ще настояваме при използването на атомна енергия сигурността да се постави на първо място.

Предимство на туризма

Туристическата индустрия ще спомогне за съживяване на българската икономика. Ще използваме богатството и красотата на българската природа, уникалните климатични и географски условия за икономическия просперитет на хората. Ще извършим честна, пазарна приватизация в туризма, ще гарантира сигурност на собствениците на туристически обекти и на туристите, ще осигури международен пазар на българските туристически услуги.

В българското земеделие е коренът на националната икономика и българското общество

Българското земеделие ще бъде приоритет на новотодемократично управление на България.

Ще върнем земята бързо и без никакви условия на нейните собственици с редовен документ за собственост. Ще оземлим малоимотните и безимотни земеделци. Ще създадем реален пазар на земята. Земеделието ще ползва данъчни насърчения, ще бъдат осигурявани кредити срещу сигурни гаранции от производителите и търговците. Ще възстановим старите и ще осигурим нови пазари за земеделската продукция. Ще положим всички усилия новите технологии, машини, посевен материал, елитни животни, торове и препарати да станат достъпни за земеделците. Ще стимулораме създаването на тържища и селскостопански борси. На тях ще защитим цените на производителите от контрабандния внос и от монополизираната от организираната престъпност търговия на едро. Ще защитаваме доходите на земеделците с приемливи и осигуряващи възпроизводството им изкупни цени на основните видове селскостопански продукти. Ще насърчаваме кооперативите, създадени от реални собственици.

Модерна инфраструктура в България

Ще поставим ударение върху изграждането на големи обекти на транспортната, телекомуникационна и газопреносната инфраструктура на страната. За нас това са стратегически направления на развитието ни, условия за развитие на родното предприемачество и привличането на чуждестранните инвеститори. Ще приватизираме Българската телекомуникационна компания и така ще осигурим реални инвестиции. Ще насърчаваме изграждането на основните транспортни артерии минаващи през нашата страна. Националната сигурност

За нас националната сигурност е призвана да гарантира постигане на националните цели и интереси.

Сигурност за всеки - сигурност за всички

Сигурността на всеки гражданин е условие и основа за изграждане на националната сигурност. Като зачитаме безусловно правата и свободите на личността в гражданското общество, ние: - ще използваме всички дадености и традиционни фактори за национална мощ, като географско положение, обществен морал, култура и религия; - ще присъединим България към световните, европейските и регионалните системи за ред, сигурност и сътрудничество; - ще водим безкомпромисна война с организираната престъпност и корупцията;

Българската армия

Ще се стремим за поетапното въвеждане на професионална армия и при възможност - съкращаване на срока на военната служба. Ще изграждаме армията така, че да гарантира териториалната цялост и независимост на страната. Ще осигурим нормалното функциониране на войската с необходимите материални ресурси. Ще подготвим Българската армия за пълноправно членство в НАТО. Ще утвърждаваме гражданския контрол върху нея.

Национална външна политика

Следвайки своите национални цели и интереси, България ще гради своята външна политика, като се стреми да участва пълноправно в Европейския съюз, НАТО и демократичните международни политически и икономически организации. Ще спазваме безрезервно устава и решенията на ООН. Ще поддържаме равнопоставени отношения с всички демократични страни в света на основата на пълно зачитане на суверенитета и ненамеса във вътрешните работи. Ще предлагаме и съдействаме за осъществяването на добросъседски инициативи за сътрудничество на Балканския полуостров, за утвърждаване на стабилността в него и интегрирането му в Европа. Ще поддържаме постоянен контакт с нашите сънародници, живеещи в чужбина, и ще защитаваме техните интереси и идентичност в името на пълноценното им приобщаване към Отечеството. България ще изгражда външната си политика, като развива национална дипломация, работеща за достойното ни и пълноценно присъствие в международния политически и икономически живот.

Българите - достойни европейци

Ще осъществим всички наложителни предпоставки в своите нормативни актове относно визовия режим и пребиваването на чужденците в България така, че да спечелим доверието на страните от Шенгенското споразумение. Ще предприемем необходимите действия за изваждането на страната ни от негативния списък за визов режим на Европейския съюз. Така ще издигнем достойнството на българския гражданин като европеец.

Социалната политика на ОДС - справедлива, ефективна и отговорна

Най-важната ни социална задача е спасяването на изнемогващите от мизерия българи - да осигурим на всеки достоен човешки живот. Ще изградим стабилни и надеждни социалноосигурителни и пенсионни фондове. Така ще осигурим защита при рискове, които отделният човек не може да понесе сам. Ще защитим от бедност нетрудоспособните - децата, пенсионерите, безработните и инвалидите. Ще поощряваме благотворителността, милосърдието и взаимопомощта. Ще предоставим за социални нужди конфискуваното от съда в полза на държавата незаконно придобито имущество.

Нови работни места

Ще стимулираме създаването на нови работни места чрез структурна реформа и развитие на частното предприемачество, чрез привличане на чуждите инвестиции, чрез съживяване на селското стопанство, туризма и другите отрасли на икономиката. Нуждаещите се млади хора ще се ползват със специална социална защита. Ще ги насърчаваме към по-добро образование. Целта ни е младите да останат в България и да работят за нейното възраждане. България е тяхна. Ще ангажираме младите хора в политиката и управлението на държавата. Ще ги поощряваме при конкурси в държавната и общинската администрация.

Опазване на околната среда

Нашата цел е да създадем органична връзка между икономиката, социалната справедливост и екологичния ред. С устойчиво развитие, при което ще гарантираме здравето на хората, разумното и ефективно използване на природните ресурси и опазването и възпроизводството на околната среда. Със съвременно законодателство ще реализираме екологичната политика на ОДС. Ще въведем нови финансови, икономически регулатори и такси за използване на природни ресурси и за замърсяване на околната среда. Природозащитните обекти и дейности ще ползват данъчни и митнически насърчения.

Санкции за рушителите на природата

Нарушителите ще плащат глоби и санкции за увреждане и недопустимо замърсяване на природата, които ще бъдат съобразени с новите условия в страната. Ще укрепим Националния и общинските фондове за околна среда и ще потърсим съдействието на съда срещу онези, които не изпълняват своите зъдължения към фондовете.

Специални регионални програми

Ще разширим правата на общините при опазване на околната среда и ще приведем в изпълнение програми за подобряване на екологичната обстановка в Бургас, Русе, Димитровград, София, Перник , Кърджали, Асеновград и други застрашени райони. Едновременно с това ще продължим да увеличаваме защитените територии (паркове и резервати) и защитените растителни и животински видове.

Разширена система за контрол

Ще разширяваме системата за контрол и наблюдение върху околната среда, както и системата за информационно осигуряване на населението. Ще разширим сътрудничеството в областта на околната среда със страните от Европейския съюз, ще търсим нови възможности за финансиране и за замяна на външен дълг срещу грижи за природата.

Здравеопазването - приоритет и реформи

Ще реформираме здравеопазването чрез децентрализация на функциите, раздържавяване на дейности и структури и надеждно здравно осигуряване, изградено на принципа на споделената отговорност между държавата, обществото, пациентите и лекарите. Ще се стремим към разумен баланс между публичния и частния сектор в здравеопазването, към финансиране чрез фондове и договорното заплащане на медицински дейности.

Всеки с право на медицинска помощ

Всеки български гражданин има право на медицински услуги. За да бъдат те достъпни за всички ще се заплащат в по-голяма степен от задължителното здравно осигуряване, а така също от доброволно осигуряване и застраховане. Специални здравни грижи ще полагаме за децата, за възрастните хора, за инвалидите, социално слабите и за определени категории хронично болни.

Бъдещето на здравната система

Бъдещият модел на здравната система ще се състои най-малко от три сектора: - държавен, който финансира и осъществява здравните дейности с национално значение; - осигурителен, който финансира и осигурява медицинските грижи, който е свързващото звено между публичното и частното здравеопазване и е основа на реалното обществено здравеопазване; - частен на свободната практика на лекуващия и избора на пациента. Българската култура

Ще защитаваме българската национална култура в нейните разнообразни форми и ще съдействаме за нейното разпространение в света. Културният живот в България се нуждае от децентрализация и от промени на функциите както на Министерството на културата, така и на културните институти.

Разглеждаме данъчните облекчения за насърчаването на спонсорството и съобразяването с особеностите на пазарната икономика като важни условия за оцеляването и развитието на българската култура.

Българската наука

Българската наука се нуждае от особена защита в новите икономически условия. Защитавайки и насърчавайки я, ще се съобразяваме с постиженията на световната наука. Ще насърчаваме конкуренцията между научните колективи при хинансиране на важни научни проекти. Ще подкрепяме фундаментални и приложни изследвания, насочени към решаването на важни проблеми на страната. Ще се стремим да привличаме средства за научна дейност по международни проекти.

Реформа на образованието

Образователната ни система се нуждае от реформа и рационализиране. Ще насочим образованието преди всичко към създаване на навици за самостоятелно мислене, на подход към проблемите и на умения да се прилагат придобитите знания. Ще се стремим образованието да преодолява духовната криза и преобладаващото безверие. Като запазим националните традиции, ценности и постижения, целта ни е образованието в България да се доближи, а по-късно и да се интегрира в международните образователни стандарти. Мрежата от съществуващите видове и степени училища трябва да се преструктурира съобразно социално-икономическите и демографските фактори. Децентрализацията в образованието трябва да стане реалност.

Висшето образование

Системата от висши училища ще бъде приведена в съответствие с нуждите на страната, качеството на придобиваното в тях образование. Преподаватели в университетите и висшите училища ще намерят своето достойно място в обществото. Младите преподаватели и учени ще имат простор за своето професионално израстване.

Вероизповеданията и Българската православна църква

Ние сме за свободата на вероизповеданията и тяхната независимост от държавата. Религията е в основата на всички морални ценности. Дълбоко уважаваме източното православие като традиционна вяра на българския народ, съхранила неговия дух в най-тежките години от нашата история. Религиозното възпитание на младите хора е от полза за цялото общество. Подкрепяме всички духовници, които отстояват морални и религиозни позиции и се борят срещу проникналите във висшите църковни среди слуги на бившата тоталитарна комунистическа власт. Българската православна църква трябва да бъде единна.

Опорите на националното битие

Ще закриляме брака и семейството, които са най-важния свързващ елемент между поколенията. Ще възродим разрушените опори на националното битие на българите - семейството, децата, училището, войската и църквата, като институции за национално възпитание и духовно укрепване. Ще дадем на децата специалната защита на държавата. Ще създаваме атмосфера на внимание, обич и грижа към тях от страна на родителите им и на цялото общество.

Заедно да победим на изборите и да изградим нова България - сигурна, уважавана и благоденстваща.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ОДС

НИЕ МОЖЕМ!

Home

FCI