ЕГОЛОГИЯТА - НАУКАТА НА БЪДЕЩЕТО

На пръв поглед е парадоксално да твърдим, че СЕС може да причини толкова разнородни страдания. Почти утопично звучи твърдението, че петното на тила е сигнал за опасност.

Знаейки това, Димитър Захариев в продължение на години систематизира, събира данни, снимки, медицински заключения и прави първите стъпки - стъпки, които по-късно ще нарече "Егология".

Така е поставено началото на една нова дисциплина, която връща човешкото на човека. Лекувайки физическите страдания, той лекува и човешката душа. Ние ставаме такива, каквито ни е отредено да бъдем.

"Тук, при Захариев, човек се ражда още веднъж!
Колко ли търпение, воля, сила и енергия е необходима да върнеш на хората онова, което са загубили; онова, което отчайва, боли и убива! Тази тайнствена сила не само лекува - тя обнадеждава, облагородява, възпитава доброто и връща любовта, за която сме забравили. След сеансите аз си отивам от Димитър Захариев друг човек.
З.М., София"

Човек е цялостна структура. В себе си тя съдържа всички механизми за контрол и възстановяване. Умът и тялото са едно неделимо цяло. Единството, което представлява "Азът", се разделя на два потока от преживявания. Ние преживяваме субективния поток като мисли, чувства и желания, а обективния поток - като наше тяло. На едно по-дълбоко равнище двата потока се срещат в един единствен съзидателен източник.

Официалната медицина се интересува само от болестите на тялото ни, а чувствата, емоциите и отношенията са на втори план. Но емоциите не са просто бързо отминаващи събития, изолирани в психичното пространство; те са израз на съзнанието - основният лечебен фактор на живия организъм.

Силата на съзнанието нямаше да има никакво влияние върху нашия живот, ако Природата ни беше отредила на всички едни и същи реакции на онова, което се случва. Няма двама човека, които да възприемат по един и същ начин каквото и да било. Тези индивидуални реакции са придобити, откъдето произтичат разликите. Ученето е резултат от активното използване на мозъка, което води до значителни промени в тялото. Т.е. нашите тела са резултат на мислите и емоциите ни. Клетките съхраняват нашите спомени.

Някой, който е депресиран поради това че е загубил работата си, проектира тъга навсякъде в своето тяло - мозъчният капацитет за производство на невротрансмитери намалява, хормоналното ниво спада, цикълът сън-бодърстване се нарушава, невропептидните рецептори върху външната повърхност на кожните клетки закърняват, дори сълзите съдържат различен химичен състав от сълзите на радост.

Целият този биохимичен профил се променя достатъчно, когато същият човек си намери нова работа.

И така стигаме до извода, че емоционалното възприятие е ключа към духовното и физиологическото състояние на личността. В такъв случай Синдромът на емоционалния срив не е нищо друго, освен проекция на неправилно насочени трансформации, процеси, които би трябвало да останат стабилни, балансирани и самоподновяващи се, но се отклоняват от правилния курс. Това се проявява и като физическа промяна, но онова, което наистина се е случило, е, че Вашето съзнание независимо дали в мозъка, или в клетките е било първото нещо, което се е отклонило. Не съществува биохимия извън съзнанието - само споменът за преживяна ситуация ни кара да отделяме същата хормонална смес и ние я преживяваме отново.

Представете си всички тези "изкривени" сигнали, които достигат до клетките ни. Хаосът, който настъпва, бавно, но сигурно ни променя.

Променя нашата физиология, психика и ние преставаме да сме "ние".Превръщаме се в нещо съвсем различно от онова, което е нашата истинска същност.

В процеса на работата си Димитър Захариев открива, че може да въздейства точно на тези процеси. Систематизирайки и създавайки методология, той поставя основите на една нова наука - "ЕГОЛОГИЯ". Нейната основна цел е да възстанови истинските стойности на идивида. Защото от това зависят стойностите и на другите системи, в които участва - семейство, род, махала, град, държава. Т.е. човекът е система, включена в други системи. Всеки един индивид влияе върху всички и всичко около него. Социалното обвързване се извършва на равнище "съзнание". Разбирането, че и другият е човек като нас, че и той ни възприема по същия начин, води до осъзнаването на едно по-широко "АЗ" - една обща душа или душевност, която е толкова чувствителна, колкото е и индивидуалната.

И в тази връзка вече проличава разрушителната сила на СЕС. Той поразява както отделния индивид, така и цели общества.

Най-странното е, че се разпространява чрез т.нар. "функционален вирус". Агресия, злоба, омраза, пристрастяване към алкахол и наркотици, са отделните му проявления. Заразяването става елементарно, бързо и обхваща много хора едновременно. Достатъчна е една злобна реплика от заразен човек в трамвая, службата, на улицата. Червеният белег на тила означава, че си заразен и трябва да търсиш начин да се отървеш от тази зараза.

Помощта всеки може да намери в лицето на Димитър Захариев. Отношението му към хората е като към "братя страдалци". Всеки, който е имал контакт с него, усеща промяната. Първоначалният прагматизъм се трансформира в човещина, в желание да помогне, в разбиране и съчувствие.

Променят се нравствените параметри на конкретния човек, което вече означава процес на осъзнаване. Проумява, че най-стойностните неща в човешкия живот са добротата и благодарността.

"ДОБРОТА" - най-благата дума в българския език. Да събудиш добротата у човека - това е основата на неговото изцеление. Никой не би могъл да е щастлив без добротата.

Доброта - това значи силна, мощна, положителна енергия!

Енергията, изтичаща от ръцете на Д. Захариев, се нуждае от вяра, надежда, чистота! И където ги срещне - помага. Няма никакво значение дали болният е пред него или на друго място. Лечението от разстояние е като предаването на заразата от разстояние - за нея няма граници и бариера. Човекът, дошъл да търси помощ за някого, трябва да бъде максимално добронамерен към болния - за да се насочи енергията правилно, бързо и да има положително въздействие. Обикновено това е кръвен роднина - "кръвта вода не става".

Макар и рядко, има хора, които са успели да се справят със СЕС сами. Те притежават огромна сила на характера - преминават през страдания и изпитания, пречистват се, променят духовните си стойности, поведението, начина на живот, отношението към света и нещата от живота. Стават други хора и се измъкват. Но това е бавен, труден, мъчителен процес и не се отдава на всеки. За него е нужна подготовка, проглеждане, стоицизъм.

А останалите имат нужда от помощ и могат да я получат от Димитър Захариев и новопрохождащата наука Егология. Науката на 21 век.

Човек идва на този свят за радост и съзидание. И ние трябва да ги постигнем. За всички.

Назад Съдържание Напред