ВИДИМИТЕ МАГИИ

Всичко става "случайно". Един млад мъж, чакайки на някакво гише, се заглежда в парче стар вестник. МНЗ търси хора със силно биополе за експеримент. Годината е 1988. Започват клинични изпитания. Накрая заключението: "Димитър Захариев влияе добре на чифтните органи - рефлекционни смущения на очите, скъсяване на следоперативния период при очни операции, стерилитет, мигрени, синуити, общо стимулиране на организма, различни форми на невроза, депресии."

Така е намерено попрището, търсено цял живот. И изстраданото разбиране, че не е като другите, че в него бушуват и напират непознати сили, намира своя истински път. А той, пътят, е нелек и трънлив.

Съсредоточава се върху очните заболявания - при тях резултатът е видим. Оказва се, че въздействайки на очите, влияе и на други органи. С други думи - човешкият организъм е система - лекува се всичко едновременно.

Започват въпросите - кое е общото и кое е различното? Кой е факторът, който определя духовното и физиологичното ни състояние?

С практиката идва и усещането, че когато има дисбаланс в емоционалното възприятие, започват проблеми със сериозни последствия. Странното е, че почти еднакъв дисбаланс води до съвършено различни заболявания. Защо сходно излъчване води при жена до кисти в яйчниците, а при мъж - до възпаление на простата?

Анатомията на всички хора е еднаква. Разликата идва от другаде - емоционалните стойности и възприятия.

Въпроси... въпроси...

Отговорът е "на върха на езика", но ... Ден след ден през кабинета минават стотици хора, стотици болки и всяка болка е единствена. Минават седем години, за да прогледне, за да забележи, че на врата на всеки втори човек има червено петно. И по-рано ги е виждал, но едва сега идва разбирането, че това не е дерматологичен проблем. Ще го нарече "белег на живота", "екран на здравето". Появята му е сигнал за енергиен, хормонален и емоционален дисбаланс в организма. Сигурен е, че става въпрос за нарушено емоционално възприятие. Името на проблема изплува от само себе си - "СИНДРОМ НА ЕМОЦИОНАЛНИЯ СРИВ" (СЕС).

Започва къртовска работа - заснемане и класификация на петната - 9000 са снимките, въз основа на които прави изводите си. Най-страшното е, че СЕС е заразен и разпространението му се дължи на вирус. Не се влияе от разстояния, предава се от човек на човек и поразява семейства, родове, групи и общности. Заразява те и се стаява - чака удобната среда и ситуация, за да те порази.

При заразения човек от мозъка към ендокринната система върви неправилна информация. Импулсите, които се изпращат, са променени целево от СЕС. Произведената хормонална смес е такава, че човек посреща емоционалната стойност неадекватно. Има хипо- или хиперфункция на жлезите с вътрешна секреция. При хиперфункция излишната хормонална маса се натрупва в енергийните депа на клетката - митохондриите. Тя видоизменя функциите и структурата на самата клетка. Кои органи ще бъдат поразени зависи от следните фактори:

  • наследствена предразположеност;
  • отслабване на даден орган, вследствие на прекарана травма или инфекция;
  • активна дейност на органа в период на максимално емоционално напрежение;
  • символно значение на органа в системата на значим личностен конфликт.

Натрупаната в клетките излишна хормонална маса, Димитър Захариев нарича "парахормонална маса". В зависимост от нейното количество в клетката, той систематизира четири нива на поражение. Интензивността на цвета и големината на петното при всяко от тях са различни. Колкото по-голямо и по-лилаво е то, толкова нещата са по-страшни.

При 1-во ниво те са малки, капковидни, почти незабележими. То е така нареченото "кавгаджийско ниво". Ако се чувствате безпричинно нервен, напрегнат, ако всички Ви дразнят, навярно на тила Ви вече има петно от 1-во ниво.

На 2-ро ниво петната са малко по-наситени, леко разпръснати - като пръски червено мастило. То е така наречения "бизнесразрушител". Всичко върви наопаки - с каквото и да се захванеш, не успяваш. Хората в такива ситуации обикновено казват: "Направена ми е магия!".

3-то ниво е отговорно за пороците на човека. Тук са алкохолиците, комарджиите, наркоманите, пушачите... Порокът става център на вселената, изпълва живота, довежда до пълно деградиране на личността. Засегнатите от това ниво за нищо на света не се съгласяват да бъдат лекувани. Обикновено заради тях идват близките им. Резултатите са бавни и много трудни.

4-то ниво е най-опасното. Петното е огромно. Протича много сложен процес, клетките буквално са претъпкани с парахормонална маса. Има сериозни заболявания, цели органи са излезли от строя, а други са с променени функции. В такива случаи е задължително и лекарско наблюдение.

Най-странното е, че СЕС поразява най-активната, по-скоро най-мислещата част от населението.

Има професии с максимално натоварване - икономисти, учители, полицаи...

80% от населението на страната ни е заразено. Проблемът се превръща в национален - превръщаме се в застаряваща нация, раждаемостта все повече спада. Нравствените и морални норми са изкривени. Богатството и материалното благополучие се превръщат в самоцел. Духовните ценности са потъпкани. Несигурността и отчаянието са наши всекидневни спътници.

В дъното на всичко това стои Синдромът на емоционалния срив.

Но надежда за помощ има. Вярно, тя е в лицето на един единствен човек - Димитър Захариев, но я има. По апостолски начин той е отдал себе си за премахването на този проблем. Бихме могли да му помогнем с нашата съпричастност, разбиране и доверие.

Назад Съдържание Напред