Eco-Expo 97


!!!

Министерството на околната среда и водите,
Институтът за оценки и инвестиции,
Националният музей "Земята и хората" и
Националната постоянно действаща изложба
организират от 03 до 07 юни 1997 г.
в залите на Руския културно-информационен център,
София, ул. "Шипка" 34
от 10:00 до 19:00 часа

!!!

ВТОРО
МЕЖДУНАРОДНО
ИЗЛОЖЕНИЕ

ОКОЛНА СРЕДА И
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Sunset

посветено на 5 юни
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Glacie Основната цел на изложението е да популяризира сред българската общественост и научни среди новите научни идеи, разработки и постижения във всички аспекти на опазването и възпроизводството на околната среда.
Sunset !!!Особено важен акцент ще бъде поставен върху търговската реализация на предлаганите на българския пазар екологично чисти продукти, изделия и материали за промишлеността, бита и здравеопазването.
Green Изложбата обхваща следните тематични направления:

Технологии и съоръжения за опазване и мониторинг на околната среда
Контролна, измервателна и аналитична апаратура
Енергоспестяващи технологии и алтернативни енергийни източници
Екологично чисти продукти, изделия и материали за промишлеността и бита
Патенти, лицензии и ноу-хау

Mountain По време на изложението ще се организират научна конференция и кръгли маси по различните тематични направления, както и презентации на неправителствени организации и фирми, занимаващи се с проблемите на екологията.


ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ И ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ НА:

Phone телефони: (02) 708-342, 731-298; Watching ?
Fax факс: (02) 687-541
E-mail или чрез електронна поща


Eco-Expo 97
със съдействието на:


KARCHER
Cleaning Is Our Business
Световен лидер в екологичното почистване

представен в България от:

FreeCom Int'l Inc.
Your FREE Business Navigator !

FCI