Who's Who In Bulgarian Business SUMMER-2015 
Обратно към Справочника
(Back to Directory)

Предложение за включване на нова фирма

ВАЖНО: Моля, попълнете данните на английски език!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА
Име на фирмата:
БУЛСТАТ:
Данъчен Номер:
Лице за конкакт:
Сфера на бизнеса:
Кратко описание
на дейността:
Адрес:
Град:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
Адрес в Интернет (URL):
(въведете и http://)
Запазен знак (URL):
(въведете и http://)